321 Mua Bitcoin
Token

Đây là cách sử dụng token ERN của Ethernity Chain trên OpenSea

Nền tảng NFT hướng tới cộng đồng, đồng tiền gốc ERN của Ethernity Chain hiện đã có trên OpenSea dưới dạng phương thức thanh toán. Đây là cách sử dụng nó.

Sử dụng ERN trên OpenSea

Thị trường non-fungible token (NFT) hàng đầu OpenSea gần đây đã giới thiệu hỗ trợ cho đồng tiền ERN của Ethernity Chain, cho phép người mua trên nền tảng thanh toán cho các bộ sưu tập NFT thông qua ERN.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện thành công các giao dịch với ERN, người dùng phải kích hoạt mua hàng theo cách thủ công thông qua tài khoản OpenSea của mình.

Đây là cách làm.

1) Nếu bạn đang mua Ethernity NFT
Trong trường hợp bạn đang mua Ethernity NFT, điều quan trọng cần lưu ý là người bán phải đưa NFT lên để bán với ERN làm phương thức thanh toán.

2) Người bán lại Ethernity NFT
Nếu bạn muốn bán NFT của mình, hãy đảm bảo rằng bạn chọn ERN trong menu thả xuống nơi bạn thấy biểu tượng Ethereum.

3) Bán Ethernity NFT của bạn với ERN
Bất kỳ người bán NFT nào trên OpenSea đều có thể chấp nhận ERN dưới dạng thanh toán tiền điện tử. Để thực hiện việc này, chỉ cần kích hoạt bộ sưu tập của bạn và đảm bảo rằng bạn bao gồm ERN trong danh sách token thanh toán.

Các bài viết liên quan

CoinList sẽ tiến hành bán token cho mạng lưới tài năng phi tập trung Braintrust vào tuần tới

Hữu Nghĩa

tZERO để mã hóa 18 triệu đô la cổ phiếu cho NYCE

Mỹ Yến

FreeBitco.in mua 3,75 tỷ token FUN để thúc đẩy trò chơi trên Blockchain

Hoàng Xuân

Để lại bình luận