321 Mua Bitcoin
Uncategorized

Grayscale báo cáo tổng giá trị của các loại tiền điện tử đang được quản lý giảm xuống.

Grayscale, công ty quản lý tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã báo cáo tổng giá trị tài sản kỹ thuật số đang được quản lý của mình (AUM) giảm.

Một trong những tổ chức lớn nhất nắm giữ Bitcoin và Ethereum, Grayscale, đã báo cáo tổng giá trị tài sản kỹ thuật số đang được quản lý của mình (AUM) giảm. Theo những con số chính thức được công ty đăng tải, Grayscale’s Bitcoin Trust có hơn 650.000 BTC đang được quản lý với tổng giá trị hơn 25 tỷ USD. Việc nắm giữ Bitcoin của công ty đã giảm giá trị trong vài tuần qua do sự điều chỉnh mới nhất trên thị trường tiền điện tử.

Bitcoin đã mất gần 40% giá trị trong ba tuần qua.

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng nắm giữ khoảng 3,1 triệu Ethereum. Tổng giá trị nắm giữ ETH của công ty vào khoảng 8,5 tỷ đô la. Tương tự như Bitcoin, lượng nắm giữ Ethereum của Grayscale cũng giảm giá trị do sự cố thị trường mới nhất. Tổng giá trị nắm giữ ETH của công ty đã chạm mức cao nhất là 13,2 tỷ đô la vào ngày 13 tháng 5 sau khi đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 4.320 đô la vào ngày 12 tháng 5.

Grayscale đã chứng kiến ​​sự sụt giảm gần 17 tỷ đô la trong việc nắm giữ tiền điện tử.

Grayscale đã chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh về tổng giá trị của các tài sản kỹ thuật số đang được quản lý. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, công ty đã đề cập rằng giá trị tổng thể của tiền điện tử AUM đạt mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 53 tỷ đô la. Sự sụt giảm gần đây về giá trị tổng thể của thị trường tiền điện tử và sự suy giảm trong dòng tiền điện tử của các tổ chức đã gây ra sự sụt giảm gần đây nhất là gần 17 tỷ đô la trong việc nắm giữ tiền điện tử của Grayscale. Công ty có một số tài sản tiền điện tử khác đang được quản lý, bao gồm Ethereum Classic, Litecoin và Bitcoin Cash. Quỹ tín thác Ethereum Classic của Grayscale là một trong những khoản ủy thác đầu tư có giá trị nhất của công ty.

Các bài viết liên quan

Binance mở rộng các cặp giao dịch ký quỹ AUD, EUR, GBP trong bối cảnh tăng cường kiểm tra

Mỹ Yến

Cuộc di cư của các nhân viên chủ chốt khỏi Aragon giữa những khác biệt về triết học

Nguyệt Uyển

Bitstamp giới thiệu các quy định KYC cho người dùng Hà Lan.

PhucLam

Để lại bình luận